Heyvandarliq üçün yem tədarükündə istifadə olunan texnikalar
PDF Print E-mail

 

 

Ölkədə heyvandarlıq məhsullarına olan təlabat getdikcə artır.Bu məqsədlə əhalinin süd və süd məhsullarına olan ehtiyacın ödənilməsi üçün heyvandarlığın yem sahəsinin inkişafı genişləndirilməli və yem tədarükündə istifadə olunan texnikaların təzələnməsi tələb olunur.

 
© 2011-2012 “Azagrologistics” LLC    Powered by Azerin LLC