Kotanlar
PDF Print E-mail

 

Torpaq beсərən maşınlar

Kənd təsərrüfatı istehsalatında əkilən bitkilərin növündən aqrotexniki tələblərdən asılı olaraq şumur qaldırılması müxtəlif saylı olaraq gövdələrə malik olan kotanlarla aparılır.

Maşınqayırma müəssisələri tərəfindən 35 növdə müxtəlif kotanlar buraxılır.

Kotanlar təyinatından asılı olaraq müxtılif konstruksiyalara malikdir. Torpağın xüsusi müqavimətindən, becərilən bitkilərin və mövcüd olan traktorların növündən asılı olaraq katanlar istifadə olunmasl üçün seçilməlidir.

 
© 2011-2012 “Azagrologistics” LLC    Powered by Azerin LLC