Heyvandarliqda ağir zəhmət tələb edən işlərin mexanikləşdirilməsi ücün maşin və avadanliqlar
PDF Print E-mail

 

Heyvandarlıqda sağılan mal-qaranın sanitariya-gigiyena qaydalarına əməl olunması vacib məsələlərdən biri sayılır

Müasir dövrdə istehsal olunan sü sağımı aparatları ilə bu qaydalara riayət olunması ilə bərabər,eyni zamanda hər bir sağılan mal-qaranın məhsuldarlığını və sağılan südün yağlılıq dərəcəsini müəyyən etmək üçün Cəmmiyyətimiz istənilən süd sağımı aparatlarını gətrib,heyvandarlıq ilə məşğul olan fermerlərə və sahibkarlara çatdırıla bilər.

Sağılan mal-qaranın südünün bəzi keyfiyyətlərinin müəyyən edilməsi üçün fərdi sağim aqreqatlarından istifadə olunur.Beləki,südün keyfiyyətinin(xəstəliklərin),yağlılıq dərəcəsinin və sağılmış südün çəkisini(ölçüsünü)müəyyən etmək üçün fərdi-seyyar süd sağan aqreqatlar geniş istifadə olunur.

 
© 2011-2012 “Azagrologistics” LLC    Powered by Azerin LLC