Malalar
PDF Print E-mail

 

 

Səpinə hazırlanan torpaq sahələri şum işi aparıldıqdan sonra sahədə kəltənlərin xırdalanması, sahənin hamarlanması və eyni zamanda əkinə hazırlanan sahələrin aratın (nəmliyini) saxlamaq məqsədilə malalama əməliyyatı aparılmalıdır.

Bizim Respublikanın regionlarında aqrotexnikanın tələbinə görə yuxarıda göstərilən vəzifələri yerinə yetirmək üçün yerlərdə ağır diskili, düz və əyri dişli malalardan istifadə etmək lazımdır.

Maşının bir gedişində torpaq qatı (12 sm kimi) yumşaldılır, kəltənlər 0,1-1,0 sm ölçüsündə xırdalanır və sahədə şum əməliyyatından sonra əməmlə gələn otları kəsilir və məhv olunur.
Ona görə də fermerlər və sahibkarlar torpağın hazırlanması üçün bu maşınlardan istifadə etməlidirlər.

 
© 2011-2012 “Azagrologistics” LLC    Powered by Azerin LLC