Kultivatorlar
PDF Print E-mail

 

 

Cərgəvi əkilən bitkilərin (pambıq, qarğıdalı, günəbaxan, kartof, tərəvəz bitkiləri və sairə) cərgəarası məsafədə bitən alaq otlarının kəsilib məhv olunması və bitkilərin cərgəarası becərilməsi yumşaldılması, şırım açılması, bitki kökünün dibinin torpaqla doldurulması məhsuldarlığın artırılmasında kultivatorlardan istifadə qarotexniki tələblərdən biridir.

 
© 2011-2012 “Azagrologistics” LLC    Powered by Azerin LLC