TRAKTORLAR
PDF Print E-mail

 

 

Kənd təsərrüfatı istehsalatında yerinə yetirilən bütün işlərin aparılması traktorların qüvvəsi ilə götürür. 
İstehsal olunan müasir traktorlar 4 təkərli və zəncirli olmaqla inversal-becərmə işlərini, nəqliyyat və sairə işləri görmək qabiliyətinə malikdilər.
"Azagrologistics" MMC sahibkarların sifarişinə uyğun istənilən at qüvvəsinə istənilən markada traktorlarıkeyfiyyətli və sərfəli qiymətlərlə onların təlabatını ödəyə bilər.

 
 
© 2011-2012 “Azagrologistics” LLC    Powered by Azerin LLC