Ziyanveriicilərə və xəstəliklərə qarşi mübarizə maşınları
PDF Print E-mail

 

 

 

Respublikamızın təbii iqlim şəraitindən asılı olaraq, becərilən hər bir bitkinin (taxıl və paxlalı bitkilərin, pambıq, qarğıdalı, günəbaxan, kartof, tərəvəz və s.) bağçılıqda becərilən bütün müyvə ağaclarının ziyanverici və xəstəlikləri hər il geniş yayılır ki, böyük ziyanlara səbəb olur.

Ziyanvericilərə və xəstəliklrə qarşı mübarizə aparmaq üçün istifadə olunan zəhərli kimyəvi maddələrin (preparatlarin) hazırlanıb tələb olunan tarlalarda,bağlarda maye və toz şəklində çilənməsi üçün müxtəlif konstruksiyalarda və maye çənlərinin tutumuna görə müxtəlif həcmlərə malik çiləyicilər tətbiq edilir.

Çiləyiçilər və tozlayıcılərsahədən asılı olaraq müxtəlif həcimdə və ölçüdən ibarətdir.Onlar ventilyatorlu yaxud şlanglı olurlar.

Kiçik sahələrə malik olan torpaglarda becərilən dənli taxil bitkilərinə,tərəvəzin,meyvə baglarının,kartofun,üzümün,tütünün,pambığın,gunəbaxan və sairənin ziyanvericilərinə və alaq otlarına qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə Almaniya,Türkiyə,İzrail,Ukrayna və digər ölkələrdən işçinin çiyninə asılan istənilən ölçüdə,tutumdə,gücdə adi mexanikləşdirilmiş və avtomatlaşdırılmış zəhərli kimyəvi dərmanlar gətirilib,fermer və sahibkarların istəyinə uyğun sərfəli qiymətlə onlara çatırıla bilər.Bu çiləyicilər dizellə işləyir.

 
© 2011-2012 “Azagrologistics” LLC    Powered by Azerin LLC